Quan hệ cổ đông

DMC ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Delilte Việt Nam

DMC ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Delilte Việt Nam

(03/07/2018)
Ngày 3/07/2018, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí đã chính thức ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Deloilte Việt Nam.
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2012

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2012

(08/06/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2012.
Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty DMC

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty DMC

(11/06/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty DMC. 
Copyright 2017 © PVDMC