Quan hệ cổ đông

Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 19

Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 19

(22/05/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Bản đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 19. 
Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

(14/05/2018)
Ngày 11/05/2018, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí đã ra quyết định số 711/ QĐ-DMC về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu ...
Quyết định giao nhiệm vụ phụ trách  kế toán cho ông Trần Văn Trinh

Quyết định giao nhiệm vụ phụ trách kế toán cho ông Trần Văn Trinh

(03/05/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí ra quyết định số 6128/QĐ-DMC ngày 02/05/2018 về việc giao nhiệm vụ phụ trách kế toán cho ông Trần Văn Trinh trong thời gian Tổng công ty DMC thực hiện ...
Copyright 2017 © PVDMC