Quan hệ cổ đông

Cổ phiếu PVC được đưa ra khỏi diện bị kiểm soát

Cổ phiếu PVC được đưa ra khỏi diện bị kiểm soát

(27/03/2019)
Ngày 26/03/2019, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có công văn số 284/TB- SGDHN về việc đưa cổ phiếu PVC ra khỏi diện bị kiểm soát kể từ ngày 29/03/2019.  
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

(21/03/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của ông Hoàng Trọng Dũng - Tổng Giám đốc. 
Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018

(19/03/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (CTCP) công bố báo cáo tài chính năm 2018
Copyright 2017 © PVDMC