Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

(27/07/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí xin công bố Báo cáo tài chính quý II /2018.
DMC: Bổ nhiệm ông Trần Văn Trinh làm Kế toán Trưởng

DMC: Bổ nhiệm ông Trần Văn Trinh làm Kế toán Trưởng

(23/07/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí (DMC) bổ nhiệm ông Trần Văn Trinh giữ chức vụ Kế toán Trưởng.
DMC-Miền Trung không còn là đơn vị thành viên của DMC

DMC-Miền Trung không còn là đơn vị thành viên của DMC

(23/07/2018)
Đến tháng 6 năm 2018, DMC đã thoái toàn bộ 754.200 cổ phần của Tổng công ty tại Công ty Hóa phẩm Dầu khí DMC–Miền Trung. 
Copyright 2017 © PVDMC