Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã được soát xét

Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã được soát xét

(17/08/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét.
DMC bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng Giám đốc

DMC bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng Giám đốc

(01/08/2018)
Ngày 01/08/2018 Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí đã ra quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trương Việt Phương làm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty. 
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018

(30/07/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018.
Copyright 2017 © PVDMC