Quan hệ cổ đông

Báo cáo thường niên 2018

Báo cáo thường niên 2018

(08/04/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo thường niên năm 2018. 
Thông tin nhân sự

Thông tin nhân sự

(04/04/2019)
Ngày 4/4/2019, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí đã nhận được đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của ông Lê Hải Phong – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty DMC theo nguyện vọng ...
Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019

Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019

(04/04/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) trân trọng gửi tới các Quý vị cổ đông thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Copyright 2017 © PVDMC