Quan hệ cổ đông

DMC công bố ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

DMC công bố ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

(08/03/2017)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí trân trọng thông báo ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày 21/03/2017.
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí

(13/05/2015)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí trân trọng gửi tới các Quý vị Cổ đông Nghị quyết Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm ...
Quy chế Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí

Quy chế Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí

(08/01/2016)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí trân trọng gửi tới các quý vị cổ đông Quy chế quản trị Tổng công ty DMC. 
Copyright 2017 © PVDMC