Quan hệ cổ đông

Thông báo thay đổi người công bố thông tin

Thông báo thay đổi người công bố thông tin

(19/04/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố thông tin thay đổi người công bố thống tin kể từ ngày 26/04/2019.
Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Hà Duy Tân - UV HĐQT Tổng công ty DMC

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Hà Duy Tân - UV HĐQT Tổng công ty DMC

(18/04/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Hà Duy Tân- Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty DMC. 
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

(08/04/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố các tài liệu liên quan đến Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 
Copyright 2017 © PVDMC