Quan hệ cổ đông

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

(27/11/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty Đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.
Báo cáo tài chính quý III năm 2018

Báo cáo tài chính quý III năm 2018

(26/10/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2018. 
Thông báo chốt danh sách cổ tức năm 2017

Thông báo chốt danh sách cổ tức năm 2017

(20/09/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP thông báo ngày đăng ký cuối cùng để được nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt là ngày 22/10/2018. 
Copyright 2017 © PVDMC