Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

(24/04/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2018.   
Cập nhật tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Cập nhật tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

(24/04/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí cập nhật các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Nghị Quyết Giao kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 cho Tổng công ty DMC

Nghị Quyết Giao kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 cho Tổng công ty DMC

(18/04/2018)
Ngày 18/04/2018 Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) đã ra Nghị quyết số 532/NQ-DMC v/v Giao kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 cho Tổng công ty DMC.
Copyright 2017 © PVDMC