Quan hệ cổ đông

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí

(13/05/2015)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí trân trọng gửi tới các Quý vị Cổ đông Nghị quyết Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm ...
Quy chế Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí

Quy chế Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí

(08/01/2016)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí trân trọng gửi tới các quý vị cổ đông Quy chế quản trị Tổng công ty DMC. 
Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016

(17/03/2017)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo tài chính năm 2016.
 Trang:   << 9  10 
Copyright 2017 © PVDMC