Quan hệ cổ đông

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Hà Duy Tân - Ủy viên HĐQT Tổng công ty DMC

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Hà Duy Tân - Ủy viên HĐQT Tổng công ty DMC

(24/05/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Hà Duy Tân - Ủy viên HĐQT từ ngày 24/4/2019- 23/05/2019.
Biên bản và nghị quyết Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên bản và nghị quyết Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2019

(24/04/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. 
Báo cáo tài chính quý I năm 2019

Báo cáo tài chính quý I năm 2019

(22/04/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí xin công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2019. 
Copyright 2017 © PVDMC