Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính quý III năm 2018

Báo cáo tài chính quý III năm 2018

(26/10/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2018. 
Thông báo chốt danh sách cổ tức năm 2017

Thông báo chốt danh sách cổ tức năm 2017

(20/09/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP thông báo ngày đăng ký cuối cùng để được nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt là ngày 22/10/2018. 
Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã được soát xét

Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã được soát xét

(17/08/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét.
Copyright 2017 © PVDMC