INICRE 5 3 1
Giới thiệu về Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí

Giới thiệu về Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí

Với phương châm tối đa hóa lợi ích cho khách hàng, DMC luôn nỗ lực phấn đấu mang đến những sản phẩm, dịch vụ có giá trị hoàn hảo nhất cho khách hàng, khẳng định thương hiệu DMC ở trong và ngoài nước. Với phương châm tối đa hóa lợi ích cho khách hàng, DMC luôn nỗ lực phấn đấu mang đến những sản phẩm, dịch vụ có giá trị hoàn hảo nhất cho khách hàng,DMC luôn nỗ lực phấn đấu mang đến những sản phẩm, dịch vụ có giá trị hoàn hảo nhất cho khách hàng,. Với phương châm tối đa hóa lợi ích cho khách hàng.

Lĩnh vực hoạt động

Tin tức

DMC tổ chức đối thoại định kỳ Quý III/2019
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, vừa qua, Công đoàn Cơ sở Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - ...
DMC biểu dương các Tập thể, cá nhân tiêu biểu Quý III/2019
Để kịp thời động viên tinh thần, tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua lao động sáng tạo, góp phần thúc đẩy hoạt động ...
DMC tổ chức Hội thảo Chiến lược phát triển DMC đến 2025, định hướng đến 2035  và Tái cơ cấu DMC giai đoạn 2020 - 2025
Ngày 02/11/2019, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (Tổng công ty/DMC) đã tổ chức thành công “Hội thảo Chiến ...

Hình ảnh hoạt động

Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Các Lĩnh vực dịch vụ
An sinh xã hội
Hoạt động sản xuất
Văn hóa DMC
Các giải thưởng của Tổng công ty DMC
Giới thiệu Lĩnh vực hoạt động Dịch vụ Tin tức Quan hệ cổ đông Liên hệ Tra cứu hóa đơn
Copyright 2017 © PVDMC