DMC-WS ký kết hợp đồng phát triển Căn cứ cung ứng dịch vụ Dầu khí DMC tại Cảng Vietsovpetro

07-03-2012

Ngày 29/2/2012, Công ty TNHH MTV Dung dịch khoan và Dịch vụ Giếng khoan-DMC (DMC-WS) thuộc Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP (DMC) và Xí nghiệp Dịch vụ cảng và Cung ứng Vật tư thiết bị (XNDV Vietsovpetro) thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã tiến hành ký kết hợp đồng phát triển Căn cứ cung ứng dịch vụ Dầu khí DMC tại Cảng Vietsovpetro.

Tham dự buổi lễ, về phía Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro có Ông Nguyễn Văn Quân - Phó Tổng Giám đốc, Ông Đỗ Minh Hòa - Giám đốc XNDV Vietsovpetro và các cán bộ chủ chốt của XNDV Vietsovpetro. Về phía Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP có Ông Phạm Xuân Toàn-Phó Tổng Giám đốc, Ông Thái Hồng Chương-Chủ tịch kiêm Giám đốc DMC-WS, Ông Nguyễn Mạnh Hùng-Phó Giám đốc DMC-WS và các cán bộ chủ chốt của DMC-WS.

Theo Hợp đồng, XNDV Vietsopetro sẽ cung cấp cho DMC-WS các dịch vụ: cho thuê mặt bằng để lắp đặt hệ thống bơm cắt hóa phẩm, vật tư rời; kho kín để tập kết hàng hóa, dịch vụ xếp dỡ hàng hóa, nhân công bơm cắt vật tư rời, bơm cắt hóa phẩm và nhân công phụ trợ, xử lý môi trường, cho thuê các loại phương tiện, dịch vụ cầu cảng và các dịch vụ phát sinh khác... Đây là tiền đề quan trọng để DMC-WS triển khai thực hiện dự án đầu tư “Căn cứ cung ứng dịch vụ DMC tại cảng Vietsovpetro”, hình thành hệ thống cơ sở vật chất, dịch vụ để Tổng công ty DMC nói chung và DMC-WS nói riêng nâng cao năng lực phục vụ chọn gói cho lĩnh vực cung cấp dịch vụ dung dịch khoan, hóa chất khai thác, xử lý giếng khoan,vv... cho Vietsovpetro và các JOC, POC, đồng thời hợp tác, khai thác, sử dụng một cách hiệu quả dịch vụ của Xí nghiệp dịch vụ cảng và Cung ứng ứng vật tư thiết bị Vietsovpetro trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi.

Lễ ký kết hợp đồng đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí trang trọng và thân mật. Tại buổi lễ, Lãnh đạo Vietsovpetro và DMC đã phát biểu khẳng định việc ký hợp đồng phát triển Căn cứ cung ứng dịch vụ Dầu khí DMC tại Cảng Vietsovpetro là bước phát triển lên tầm cao mới trong mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và lâu dài giữa DMC và Vietsovpetro nói chung và giữa DMC-WS với Xí nghiệp dịch vụ cảng và Cung ứng Vật tư Thiết bị Vietsovpetro nói riêng. 

Luyện Thị Hảo, Nguyễn Thị Ngọc Trâm - DMC WS
Xem thêm video
ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN