Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất

Sản xuất là một trong 3 lĩnh vực chính của Tổng công ty DMC. Với kinh nghiệm hơn 25 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các loại hoá phẩm dung dịch khoan dầu khí, các sản phẩm của DMC đặc biệt là các sản phẩm Barite API và Bentonite API đã khẳng định thương hiệu trên thị trường nội địa và quốc tế. Trong tương lai, DMC sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng sản xuất, khai khoáng các loại hóa chất, các sản phẩm hóa dầu có hàm lượng chất xám và công nghệ cao.
Các sản phẩm tiêu biểu của DMC
Barite – API DMC®; Bentonite – API DMC®; CaCO3 DMC®  các loại; Bao bì; Safecarb DMC®, Donomite DMC®; Bentonite khoan cọc nhồi; Xi măng G – HSR;; Silica – Flour; Biosafe DMC®;  Super – Lub DMC®; Lưu huỳnh các loại; Bentag DMC®
Năng lực sản xuất:
 
TT Tên Sản phẩm Sản lượng sản xuất hàng năm
( tấn )
1 Barite API DMC ® >40.000
2 Bentonite API DMC ® >12.500
3 Xi măng G HSR 3.500
4 Safe Carb, CaCO3 các loại 5.000
5 Sản phẩm khác 13.500

 1. Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép: Địa chỉ: khu công nghiệp Cái Mép, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Nhà máy Hóa phẩm Cái Mép được đầu tư 3 hệ thống dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế bao gồm: Dây chuyền sản xuất Xi măng G –HSR; Dây chuyền sản xuất Bentonite và Dây chuyền sản xuất Silica Flour  nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành Dầu khí.
  • Hệ thống dây chuyền sản xuất xi măng G – HSR có công suất 40.00 tấn/ năm, đạt tiêu chuẩn API Monogram. Sản phẩm này vừa để đáp ứng nhu cầu trong nước vừa phục vụ cho xuất khẩu.
  •  Dây chuyền sản xuất sản phẩm Bentonite: Công suất 25.000 tấn/ năm, theo tiêu chuẩn API.
  • Dây chuyền sản xuất Silica Flour: Công suất 14.000 tấn/năm
  • Hệ thống logistic hiện đại với nhà kho chữa hơn 5.000 m2.
2.   Nhà máy sản xuất Barite tại Lào:
Địa chỉ: Phakat, huyện Vilabouly, Tỉnh Savannaket, Lào.
Nhà máy sản xuất Barite được xây dựng phục vụ cho việc sản xuất nguồn nguyên liệu quặng tại chỗ có công suất 50.000 tấn/ năm theo tiêu chuẩn API phục vụ cho nhu cầu Bairte tại Lào và xuất khẩu.
Đây là dự án liên doanh giữa DMC với Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Bình  và Công ty VTS Group tại Lào với tỉ lệ góp vốn 30/30/40.

 
Copyright 2017 © PVCHEM