Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh

1.Kinh doanh hóa chất
Hóa chất & Hóa phẩm Dung dịch khoan
BENTONITE API, CMC-LV/HV/EHV, XANTHAN GUM, BARITE API, FINE GRIND BARITE, BIOSAFE, SODA ASH LIGHT, SODIUM BICARBOTE, CaCO3, SAFE CARB, DUA FLO HT, CMC-LV/HV, PAC LV, SUPERLUB, KOH, CAUSTIC SODA, CITRIC ACID, LIME, NaCl, CaCl2, KCl, FCL/CFL, CHẤT KHỬ BỌT, Neoflo 1-58, EDC Diamond, Saraline 185V, Escaid 110.
Hóa chất khai thác
Pour Point Depressant, Demulsifier, Wax Dispersant (Parraffin inhibitor), Water Clarifier, Defoamer for Oil and Seawater, Corrosion inhibitors for Liquid pipeline, Corrosion inhibitor for Gas, Hydrogen Sulfide Scavenger, Scale inhibitor, Biocide - Foaming, Biocide – Non Foaming, Flocculant, Coagulant, Oxygen scavengers, Commodities (TEG , methanol, xylene..)
Hóa phẩm xúc tác lọc hóa dầu
  • Phân xưởng Crude Unit Block (CDU): than thạch anh, cát thạch anh, Dimethyl Disulfide (DMDS), hóa chất khử kim loại trong dầu thô
  • Phân xưởng  RFCC và Polypropylene: Hóa chất chống ăn mòn, hóa chất chống tạo bọt, xúc tác RFCC, phụ gia ổn định và chống oxy hóa cho nhựa PP trong phân xưởng PP, Methyl diethanolamine, dầu và mỡ pha xúc tác trong phân xưởng PP.
  • N&A Tổ hợp: Dimethyl Dissulfide, Perchlor Ethylene, Sulfolane, Monoethanolamine, Hydrogen.
  • Phân xưởng phụ trợ: Axit H2SO4, Nước Javen, Xút vảy, Na2SO2 98%,
  • Axit HCl 32%, than hoạt tính xử lý khí và nước thải, NH3, Axit H3PO4, Tác nhân đông tụ và keo tụ, hạt nhựa trao đổi Anion và Cation.
  • Phụ gia cho xăng dầu và hạt nhựa PP: Phụ gia chống oxy hóa cho Xăng, phụ gia tăng độ nhớt và cải thiện điểm đông đặc cho dầu Diesel, phụ gia cho hạt nhựa PP tăng độ ổn định và chống oxy hóa: songwon 1680 (AK-STB), 1010 (AE-STB), HA-STB.
Hóa chất xử lý nuớc và nuớc thải
NaOH lỏng/ rắn, HCl, NaOCl, Na3PO4, Na2CO3, Na2SO4, H2SO4; PAC, chất keo tụ, hạt nhựa trao dổi ion; Hóa chất khử bọt, chống cáu cặn, ức chế an mòn, khử oxy, diệt vi sinh (thiết kế theo yêu cầu); màng lọc, lõi lọc.
Hóa chất cho sản xuất phân bón
Chất trợ lọc, chất phá bọt, chất keo tụ chống dính, chống vón cục
Hóa chất cho sản xuất nhựa, cao su, sơn
Lưu huỳnh, Kaolin, CaCo3, Axit stearic, Penta erythroethylene, Phthalic, Anhydric, Maleic anhydric, nhựa Acrylic, PU, chất chống tạo bọt, bột Talc.
2. Kinh doanh sản phẩm lọc hóa dầu
Hạt nhựa:
  • Sản phẩm hạt nhựa sản xuất trong nuớc: Polypropylene - Loại băng dải BSR T3034, Polypropylene - Loại phun dúc BSR I3110
  • Sản phẩm hạt nhựa nhập khẩu:  HI650, GP150, HDPE HB 33531, HDPE HM10561, ABS RESIN, PP 1102k, 1100N, Pp BJ 500, 1102K, L-270A, Y130, 1102K, Y-130, PP500P, PP506P, PP528K, PP21, PP31, PP Homopolymer In Grade H1500, H430
Xơ sợi:
Xơ Poltester Staple Fiber (PSF) 1.4 D x 38 mm, Hạt nhựa PETCHIP, Sợi (DTY)
Lưu huỳnh
Lưu huỳnh hạt, lưu huỳnh nửa hạt nhựa, lưu huỳnh vảy, lưu huỳnh cục, lưu huỳnh bột
3. Kinh doanh thiết bị
Kinh doanh thiết bị máy móc (spare parts) phục vụ trong và ngoài ngành Dầu khí.
  • Dụng cụ, thiết bị dùng trong phòng thí nghiệm.
  • Máy bơm, dụng cụ thuộc máy bơm (API pump), filter, valve, ron,…
4. Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật: 
DMC cam kết cung cấp tất cả các hóa chất chuyên dụng nêu trên cùng với dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật toàn diện để giúp cho hoạt động khai thác của khách hàng an toàn hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Dịch vụ kỹ thuật bao gồm nhưng không giới hạn về quản lý logistic, phân tích thí nghiệm  trên bờ và tại giàn khai thác; tư vấn về ứng dụng hóa chất; theo dõi, đánh giá hiệu quả và tối ưu hóa sử dụng hóa chất tại giàn; cung cấp các khóa đào tạo chuyên sâu về  ứng dụng và sử dụng hiệu quả các hoá chất dầu khí.

 
Copyright 2017 © PVCHEM