DMC Miền Bắc

1. Tên và trụ sở Công ty:

a. Tên gọi đầy đủ: Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc

b. Tên viết tắt: DMC- NORTH
c. Tên giao dịch quốc tế: DMC-Northern Petroleum Chemicals join stock company
d. Địa chỉ: Thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
e. Điện thoại : (84.4) 38271483
f. Fax: (84.4) 38780902

g.  Website: pvdmcn.com.vn

h. Email: dmcmb@pvdmcn.com.vn

2. Quá trình hình thành và phát tiển: 

Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) là doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo quyết định số 182/TC-DK ngày 08/3/1990 của Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).

Tháng 12/1990 Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí đã mua lại nhà máy sản xuất xi măng lò đứng Cống Thôn tại thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội và đặt tên là Xí nghiệp Dung dịch khoan Dầu khí (tiền thân của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc ngày nay).

Ngày 19/01/2006 Xí nghiệp Dung dịch khoan Dầu khí được chuyển đổi thành Chi nhánh Công ty cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí tại Yên Viên.

Ngày 25/01/2007 Chi nhánh Công ty cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí tại Yên Viên được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên DMC-Yên Viên.

 Ngày 21/4/2008 Công ty TNHH một thành viên DMC-Yên Viên sáp nhập vào Công ty TNHH một thành viên DMC-Hà Nội.

Ngày 22/4/2009 Công ty TNHH một thành viên DMC-Hà Nội đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc.

Ngày 26/3/2011 Công ty TNHH một thành viên Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc chuyển đổi thành Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc

3. Ngành nghề kinh doanh:

 - Sản xuất và kinh doanh các loại hoá chất, hoá phẩm (Trừ hoá chất Nhà nước cấm), nguyên liệu và các thiết bị khoan thăm dò, khai thác Dầu khí và các ngành công nghiệp khác;

- Kinh doanh các sản phẩm phục vụ ngành hoá dầu;

- Kinh doanh thiết bị vật tư nguyên liệu phục vụ ngành công nghiệp dầu khí và các ngành công nghiệp khác;

- Kinh doanh máy móc, thiết bị phục vụ ngành khai thác khoáng sản và các ngành công nghiệp khác;

- Kinh doanh các nguyên vật liệu, vật tư, bao bì cho ngành giấy và ngành sơn.

- Kinh doanh các loại phân bón trong và ngoài nước (trừ loại nhà nước cấm);

- Kinh doanh các sản phẩm hàng tiêu dùng, đồ điện gia dụng, hàng hoá, vật tư thiết bị điện máy điện tử;

- Kinh doanh dịch vụ vận tải bằng ôtô;

- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

4. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2012: /Upload/CKFinder/files/BC HN 2012.doc,

5. Báo cáo thường niên năm 2012: /Upload/CKFinder/files/aa.doc

6. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: /Upload/CKFinder/files/attachments(1).zip

Xem thêm video
ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN