X

Hội đồng quản trị

Lê Mạnh Hùng
Ông
Lê Mạnh Hùng
Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Năm sinh: 1973
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ công nghệ lọc hóa dầu.
- Quá trình công tác: 

8/2000-9/2001:  Kỹ sư Công nghệ, Công ty Liên doanh NMLD Việt Nga (Nay là Ban QLDA NMLD Dung Quất);
10/2001 - 11/2005: Kỹ sư Công nghệ, Khối Kỹ thuật, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí;
12/2005 - 5/2006:  Công tác tại Ban Chế biến Dầu khí, Tổng công ty Dầu khí VN;
6/2006 - 11/2007:  Công tác tại Vụ Dầu khí, Văn phòng Chính phủ;
12/2007 - 5/2009: Phó trưởng ban, Ban Chế biến Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí VN;
 6/2009 - 12/2009: Phó Tổng giám đốc, Công ty Liên doanh Hóa dầu Long Sơn;
01/2010 - 02/2011: Trưởng ban, Ban QLDA cụm Khí điện đạm Cà Mau, Tập đoàn Dầu khí VN;
 3/2011 - 9/2013: Tổng giám đốc, Công ty TNHH 1 TV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), Tập đoàn Dầu khí VN;
10/2013 - nay: Phó Tổng giám đốc, Tập đoàn Dầu khí VN
Lê Mạnh Hùng
Ông
Lê Mạnh Hùng
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tôn Anh Thi
Ông
Ủy Viên

- Năm sinh: 1973 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế năng lượng; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

* Quá trình công tác:

Trước khi  gia nhập Tổng công ty DMC, ông Tôn Anh Thi từng là Chuyên viên Ban chế biến Dầu khí Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, Trưởng Ban Quản lý nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Từ tháng 4/2011 đến nay ông giữ chức vụ Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty DMC

Tôn Anh Thi
Ông
Tôn Anh Thi
Ủy Viên
Nguyễn Ngọc Quỳnh
Ông
Ủy viên
Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh làm việc tại Tổng công ty DMC từ năm 2010 tại các vị trí Chuyên viên Phòng Đầu tư và Xây dựng cơ bản, Thành viên Ban kiểm soát. Tháng 4/2015 ông nhận nhiệm vụ Ủy viên chuyên trách Hội đồng Quản trị Tổng công ty DMC.
Nguyễn Ngọc Quỳnh
Ông
Nguyễn Ngọc Quỳnh
Ủy viên
Hà Duy Tân
Ông
Ủy Viên

- Năm sinh: 1974

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Xây dựng

* Quá trình công tác:

Trước khi công tác tại DMC, Ông Hà Duy Tân từng đảm nhận các chức vụ Phó phòng Tổng hợp – Công ty Dầu khí Hà Nội, Phó trưởng Ban Xây dựng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Từ tháng 11/2009 đến nay ông giữ chức Ủy viên chuyên trách HĐQT Tổng công ty DMC.

Hà Duy Tân
Ông
Hà Duy Tân
Ủy Viên
Copyright 2017 © PVDMC