X

Hội đồng quản trị

Trương Đại Nghĩa
Ông
Trương Đại Nghĩa
Chủ tịch Hội đồng quản trị
-Sinh ngày: 30/11/1973      
Quê quán: Đại Lộc, Quảng Nam
Trình độ học vấn: Thạc sĩ                    
Chuyên ngành: Kinh tế
Nơi đào tạo: Đại học Oklahoma (Hoa Kỳ)
Lý luận chính trị: Cao cấp
Ngoại ngữ chính: Anh văn
Trương Đại Nghĩa
Ông
Trương Đại Nghĩa
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nguyễn Ngọc Quỳnh
Ông
Ủy viên
Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh làm việc tại Tổng công ty DMC từ năm 2010 tại các vị trí Chuyên viên Phòng Đầu tư và Xây dựng cơ bản, Thành viên Ban kiểm soát. Tháng 4/2015 ông nhận nhiệm vụ Ủy viên chuyên trách Hội đồng Quản trị Tổng công ty DMC.
Nguyễn Ngọc Quỳnh
Ông
Nguyễn Ngọc Quỳnh
Ủy viên
Hà Duy Tân
Ông
Ủy Viên

- Năm sinh: 1974

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Xây dựng

* Quá trình công tác:

Trước khi công tác tại DMC, Ông Hà Duy Tân từng đảm nhận các chức vụ Phó phòng Tổng hợp – Công ty Dầu khí Hà Nội, Phó trưởng Ban Xây dựng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Từ tháng 11/2009 đến nay ông giữ chức Ủy viên chuyên trách HĐQT Tổng công ty DMC.

Hà Duy Tân
Ông
Hà Duy Tân
Ủy Viên
Bùi Tuấn Ngọc
Ông
Ủy Viên

Họ và tên: Bùi Tuấn Ngọc                            
Sinh ngày: 23/03/1966
Trình độ học vấn: Cử nhân       
Chuyên ngành: Tài chính Công nghiệp
Nơi đào tạo: Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội
 

Bùi Tuấn Ngọc
Ông
Bùi Tuấn Ngọc
Ủy Viên
Copyright 2017 © PVDMC