Dịch vụ dung dịch khoan

Dịch vụ dung dịch khoan

DMC cung cấp dịch vụ dung dịch khoan trọn gói, bao gồm: thiết kế hệ dung dịch hiện đại, phù hợp với từng giếng khoan cụ thể, cung cấp hóa phẩm để pha chế dung dịch, cung cấp dịch vụ vận chuyển giao nhận hàng hóa, cung cấp thiết bị xử lý chất rắn khoan, cung cấp thiết bị, hóa chất phục vụ công tác đánh giá chất lượng dung dịch khoan cho đến cung cấp kỹ sư dung dịch khoan, chuyên gia kỹ thuật, chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật.
 
Copyright 2017 © PVDMC