Dịch vụ cho EOR

Dịch vụ cho EOR

Dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực nâng cao hiệu quả khai thác dầu​
 Trong lĩnh vực này, DMC có khả năng cung cấp một số dịch vụ sau:

- Các giải pháp kỹ thuật và hóa phẩm dùng trong xử lý vùng cận đáy giếng nhằm tăng hiệu quả khai thác giếng;

- Các giải pháp kỹ thuật và hóa phẩm liên quan tới xử lý loại trừ tích tụ muối vô cơ trong lòng giếng, trong cần ống khai thác và hệ thống thiết bị bề mặt;

- Các giải pháp kỹ thuật và hóa phẩm liên quan tới xử lý loại trừ tích tụ parafin trong cần ống khai thác, hệ thống thiết bị xử lý, vận chuyển dầu thô;

- Các giải pháp kỹ thuật và hóa phẩm liên quan tới tăng hiệu quả hoạt động của giếng khai thác theo phương pháp gaslift;

- Các giải pháp kỹ thuật và hóa phẩm nâng cao hệ số thu hồi dầu;

- Dịch vụ đánh dấu độ ngập nước trong mỏ bằng các chất hóa học

- Dịch vụ nghiên cứu đảm bảo dòng chảy cho khai thác phát triển mỏ dầu khí.

- Nghiên cứu lựa chọn hóa phẩm phục vụ khai thác, xử lý và vận chuyển, chế biến dầu khí;

- Chống ăn mòn kim loại theo phương pháp điện hóa;

Dịch vụ nghiên cứu khoa học công nghệ​
 Nghiên cứu ứng dụng của DMC tập trung vào các nghiên cứu nhằm tạo ra những sản phẩm mới, dịch vụ mới có hàm lượng chất xám cao phục vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong TCT và cung cấp dịch vụ cho các đơn vị khác trong ngành. 
Dịch vụ hóa chất cho khai thác và vận chuyển dầu khí
 Các loại hóa phẩm của DMC được nghiên cứu phù hợp với các điều kiện khai thác và vận chuyển dầu khí khác nhau nhằm mục đích tối ưu hóa  hiệu quả sử dụng của hóa chất, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả khai thác cho khách hàng. 

Copyright 2017 © PVDMC