Các dịch vụ khác

Dịch vụ khác

Dịch vụ Logistics
- Cung ứng giải pháp logistics thông minh, linh hoạt, có thể tương thích và trở thành một bộ phận gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng của khách hàng đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về dịch vụ logistic.

- Hệ thống kho bãi, phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn của ngành dầu khí đặt tại các khu kinh tế trọng điểm: Đình Vũ – Nghi Sơn – Dung Quất – Vũng Tầu.

- Hệ thống vận hành kho chuyên nghiệp, theo tiêu chuẩn Sức khỏe an toàn và môi trường (HS&E)

- Trang thiết bị hiện đại, đặc chủng, chuyên dụng phục vụ cho hoạt động của ngành công nghiệp dầu khí và lọc hóa dầu.

- Cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng các loại phương tiện từ phổ thông đến đặc chủng.

- Quản lý chứng từ, cung cấp các loại báo cáo.

- Kiểm soát tồn kho an toàn; Quản lý các yêu cầu về hàng hóa và giao hàng đến cho các khách hàng cuối nhanh theo quy trình chuẩn khép kin. 
Dịch vụ phòng thí nghiệm

- Nghiên cứu hệ dung dịch và hóa chất chuyên dụng cho khai thác và vận chuyển dầu khí;

- Dịch vụ phân tích, đánh giá mẫu vật liệu, hóa phẩm phục vụ sản xuất kinh doanh của TCT;

- Cung cấp dịch vụ phân tích mẫu cho các đơn vị khác trong và ngoài ngành;

- Cung cấp dịch vụ vận hành, bảo trì các công trình xử lý môi trường (O & M) 

Copyright 2017 © PVDMC