Giới thiệu

GIỚI THIỆU

Chi nhánh Tổng Công ty DMC-Công ty Dung dịch khoan và Dịch vụ Giếng khoan (Chi nhánh DMC-WS) tiền thân là Chi nhánh Dung dịch khoan và Dịch vụ giếng khoan tại Vũng Tàu, được thành lập từ năm 2009. Đến nay, Chi nhánh Tổng Công ty DMC-Công ty Dung dịch khoan và Dịch vụ Giếng khoan đã có những bước phát triển vượt bậc và được đánh giá là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ dung dịch khoan và hóa chất khai thác trọn gói cho các đơn vị trong và ngoài ngành Dầu khí. Ngoài ra,Chi nhánh DMC-WS đã mở rộng và đa dạng hóa kinh doanh thêm một số ngành nghề khác.   
 1.  Chức năng nhiệm vụ:
-Cung cấp dịch vụ dung dịch khoan và hóa chất khai thác trọn gói;
-Cung cấp dịch vụ kiểm tra và phân tích thí nghiệm;
-Cung cấp các dịch vụ kho bãi và vận chuyển;
-Cung cấp các dịch vụ về giếng; dịch vụ phân tích và xử lý vùng cận đáy giếng, tăng cường thu hồi dầu;
-Kinh doanh vật tư, hóa chất thiết bị phục vụ dầu khí và các ngành công nghiệp khác.
2. Ngành nghề Kinh doanh : 
- Nghiên cứu chuyển giao công nghệ, cung cấp dịch vụ dung dịch khoan, dịch vụ hoàn thiện và sửa chữa giếng khoan dầu khí, xử lý vùng cận đáy giếng, tăng cường thu hồi dầu.
- Bán buôn hóa chất công nghiệp; kinh doanh các hóa chất (trừ loại Nhà nước cấm), hóa phẩm, nguyên vật liệu và các thiết bị phục vụ tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển dầu khí.
- Dịch vụ phân tích, thí nghiệm dung dịch khoan và hoá phẩm trong thăm dò, khai thác, vận chuyển, tồn chứa dầu khí; dịch vụ phân tích vật lý và hoá học của dầu thô (thành phần hoá học, điểm đông, tính chất lưu biến, độ nhớt…); dịch vụ lưu trữ, bảo quản mẫu cho phân tích thể tích nước vỉa/dầu chứa ở điều kiện áp suất cao, nhiệt độ cao.
- Kinh doanh dịch vụ kho bãi và vận chuyển (logistics).
- Sản xuất các loại hóa chất (trừ loại Nhà nước cấm), hóa phẩm nguyên liệu và các thiết bị phục vụ cho nghiên cứu chuyển giao công nghệ, cung cấp dịch vụ dung dịch khoan, dịch vụ hoàn thiện và sửa chữa giếng khoan dầu khí, xử lý vùng cận đáy giếng, tăng cường thu hồi dầu, thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến dầu khí và các ngành công nghiệp khác.
- Kinh doanh vật tư, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ ngành dầu khí và các ngành công nghiệp khác.
3. Tầm nhìn:
Nhà cung cấp dịch vụ dung dịch khoan và hóa chất khai thác với nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên nghiệp, hiệu quả, uy tín, chất lượng, Có thương hiệu trong nước cũng như quốc tế.
4. Sứ mệnh:

Xây dựng DMC-WS trở thành đơn vị trong nước chuyên cung cấp dịch vụ hóa kỹ thuật, đặc biệt là dịch vụ cung cấp dung dịch khoan và hóa chất khai thác trọn gói chất lượng cao và có thương hiệu tại Việt Nam và trong khu vực.