Giới thiệu

GIỚI THIỆU

Chi nhánh Tổng công ty DMC tại Hồ Chí Minh được thành lập ngày 02/08/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Chi nhánh Hồ Chí Minh hiện chuyên kinh doanh hàng hóa vật tư tiêu hao thay thế và hóa chất ngoài ngành Dầu khí.
 Quá trình hình thành phát triển:
Năm 2008, DMC thành lập Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 22/04/2011, Hội đồng quản trị DMC ra quyết định số 901/QĐ-DMC về việc thành lập Chi nhánh Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí – CTCP tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 02/08/2011, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Chi nhánh DMC tại TP.HCM giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh và con dấu tròn do Bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Các lĩnh vực kinh doanh:
Lĩnh vực kinh doanh hóa chất ngoài ngành: cung cấp các hóa chất ngoài nghành dùng trong nuôi trồng thủy sản (thuốc tím, TCCA…), sản xuất thức ăn chăn nuôi (DCP, MCP..), nguyên liệu cho sản xuất phân  bón (SA, NH4CL..)
 Lĩnh vực kinh doanh vật tư thiết bị trong ngành: cung cấp các thiết bị dò khí cầm tay, máy đo nồng độ khí, thiết bị dò khí cố định, dòng thiết bị của Rotork, dầu nhớt Shell, Mobill,.......