banner
Giới thiệu về Chi nhánh DMC Hồ Chí Minh

Giới thiệu về Chi nhánh DMC Hồ Chí Minh

Chi nhánh Tổng công ty DMC tại TP Hồ Chí Minh được thành lập ngày 02/08/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp  giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Chi nhánh Hồ Chí Minh hiện chuyên kinh doanh hàng hóa vật tư tiêu hao thay thế và hóa chất ngoài ngành Dầu khí.

Sản phẩm

Trang chủ Giới thiệu Tin tức Sản phẩm Dịch vụ