DMC phát triển các dịch vụ đòi hỏi kỹ thuật cao

Trong năm 2016, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (DMC) đã xây dựng được chuỗi cung ứng hóa chất cho các hoạt động của ngành dầu khí từ khoan, khai thác, lọc hóa dầu và ngành phụ trợ như: điện, đạm.

Trong năm 2016, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (DMC) đã xây dựng được chuỗi cung ứng hóa chất cho các hoạt động của ngành dầu khí từ khoan, khai thác, lọc hóa dầu và ngành phụ trợ như: điện, đạm. Đặc biệt, DMC đã tổ chức tốt dịch vụ kỹ thuật đi kèm, từ dịch vụ logistic trên bờ tới dịch vụ tối ưu hóa sử dụng hóa chất tại một số giàn khai thác, cải tiến chất lượng sản phẩm (như demulsifier, PPD, water clarifier…) để nâng cao hiệu quả sử dụng hoá chất, giảm giá thành và đảm bảo tính cạnh tranh.

Đẩy mạnh kinh doanh hóa chất khai thác dầu khí

         Trong năm 2016, ảnh hưởng của giá dầu khiến các nhà thầu dừng/giãn tiến độ các giếng khoan và áp lực giảm giá dịch vụ đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DMC. Tuy nhiên, Tổng công ty đã bám sát diễn biến thị trường, triển khai đồng bộ các giải pháp tối ưu hóa công nghệ, chi phí; sản xuất 30.733 tấn sản phẩm, doanh thu đạt 2.966 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước đạt 120 tỷ đồng. Trong đó, DMC tập trung phát triển các dịch vụ cốt lõi, đặc biệt là dịch vụ dung dịch khoan, dịch vụ công nghiệp, nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ hỗ trợ khai thác..

     Trong lĩnh vực kinh doanh hóa chất, doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh hóa chất khai thác dầu khí của DMC tăng 1,8 lần so với năm 2015. Tổng công ty đã cung cấp hóa chất cho Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông, Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” (demulsifier, TEG), Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (demulsifier, corrosion inhibitor), mở rộng phạm vi cung cấp theo Hợp đồng dịch vụ hóa chất cho Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long. DMC cũng tổ chức tốt công tác dịch vụ kỹ thuật đi kèm dịch vụ logistic trên bờ tới dịch vụ tối ưu hóa sử dụng hóa chất tại một số giàn khai thác, cải tiến chất lượng sản phẩm (demulsifier, PPD, water clarifier) để nâng cao hiệu quả sử dụng hóa chất, giảm giá thành, đảm bảo tính cạnh tranh.  

     Đồng thời, DMC đã triển khai nghiên cứu và sản xuất một số sản phẩm mới như xi măng OWC, xi măng nóng, nhẹ trộn cát các loại trên hệ thống dây chuyền sản xuất xi măng tại Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép; nghiên cứu sản xuất thử nghiệm một số loại xi măng bền sulphate; thử nghiệm thành công hệ Protrol trên giếng 902-RC9, giàn Tam Đảo 03; phân tích, đánh giá một số loại hóa phẩm, hệ dung dịch khoan gốc tổng hợp để từng bước xây dựng hệ dung dịch khoan gốc dầu, gốc tổng hợp…              

Tập trung phát triển các dòng sản phẩm mới     

          Trong năm 2017, DMC đặt mục tiêu sản lượng sản xuất 25.000 tấn, tổng doanh thu đạt 2.660 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 116,3 tỷ đồng. Tổng công ty tiếp tục mở rộng thị trường, xuất khẩu barite; phát triển, hoàn thiện các sản phẩm/dịch vụ mới áp dụng vào thực tế (xi măng OWC, hệ dung dịch protrol); đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tăng cường hợp tác với Viện Dầu khí Việt Nam và các đơn vị để phát triển các dòng sản phẩm mới, nghiên cứu ứng dụng các hóa chất thay thế trong hệ dung dịch khoan bản quyền của DMC.

          Tổng giám đốc DMC Tôn Anh Thi cho biết, Tổng công ty tập trung thực hiện giải pháp về tổ chức sản xuất, triển khai tìm kiếm các mỏ nguyên liệu mới, đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định phục vụ sản xuất; phát huy tối đa năng lực sản xuất, nghiên cứu các dòng sản phẩm mới mang lại hiệu quả kinh tế cao (CaCO3, hóa chất xúc tác dầu khí, CA/EDC/VCM…). Trong lĩnh vực dịch vụ, DMC đảm bảo duy trì 100% thị trường dịch vụ dung dịch khoan trong nước với chất lượng và giá cả cạnh tranh; tiếp tục phát triển thị phần và nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công nghiệp: làm sạch, xử lý môi trường, chống ăn mòn cho trong và ngoài ngành dầu khí. Tổng công ty tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng thành tựu nghiên cứu về hóa chất thay thế, hệ dung dịch khoan nhằm từng bước thay thế vào các hệ dung dịch đang sử dụng; hoàn thiện nghiên cứu hệ dung dịch khoan gốc dầu (SBM); hợp tác với các đối tác trong nước và nước ngoài nhằm phát huy lợi thế và tiếp thu công nghệ, kỹ thuật của đối tác để thực hiện các dự án trong lĩnh vực xử lý nước và xử lý môi trường…

     Trong chiến lược phát triển, DMC định hướng trở thành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hóa kỹ thuật chuyên nghiệp, tiến tới cung cấp dịch vụ ra nước ngoài; trong đó tập trung phát triển các lĩnh vực dịch vụ đòi hỏi kỹ thuật cao, có tính chuyên sâu, xuất phát từ nền tảng kỹ thuật về hóa chất. Tổng công ty cũng định hướng trở thành đơn vị cung cấp hóa chất, phân phối sản phẩm hóa dầu có uy tín trong nước và quốc tế; tập trung nghiên cứu đầu tư các dự án sản xuất hóa chất cơ bản, hóa chất, xúc tác cho khâu sau với quy mô lớn.

 

 

Các tin khác