Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH DMC-ITS

Chi nhánh dịch vụ kỹ thuật công nghiệp (DMC-ITS) được thành lập ngày 12/11/2010, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài Ngành Dầu khí về các Dịch vụ kỹ thuật: Dịch vụ làm sạch, Kiểm soát chống ăn mòn, Xử lý môi trường và một số các loại hình dịch vụ khác. Địa bàn hoạt động của DMC-ITS trải dài từ Bắc vào Nam, chủ yếu tập trung tại  Khu liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Phân khu công nghiệp Sài Gòn – Dung Quất, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1… với các khách hàng lớn như Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn (trong giai đoạn xây dựng), Nhà máy lọc dầu Bình Sơn, Nhà máy đóng tàu Dung Quất, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, Nhà máy đạm Phú Mỹ, Nhà máy đạm Cà Mau, Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera, Công ty Cp supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao… Chi nhánh DMC–ITS luôn nỗ lực nâng cao chất lượng, mở rộng các loại hình dịch vụ mới nhằm mang lại những giá trị tốt hơn cho khách hàng qua đó, góp phần xây dựng thương hiệu của Tổng công ty DMC.

Quá trình hình thành và phát triển:
 •  12/11/2010: Thành lập chi nhánh Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí tại Hà Nội.
 • 17/02/2017; Đổi tên thành Tổng công ty DMC-Chi nhánh dịch vụ kỹ thuật công nghiệp (DMC- ITS).
Lĩnh vực hoạt động chính:
 • Dịch vụ làm sạch và kiểm soát chống ăn mòn:
 • Làm sạch, kiểm soát chống ăn mòn.
 • Làm sạch bằng hóa chất cho hệ thống đường ống dẫn dầu, thiết bị trao đổi nhiệt, nồi hơi, bồn bể chứa dầu, tàu chứa dầu.
 • Làm sạch bề mặt kim loại, sơn chống ăn mòn cho hệ thống chế biến hóa dầu, khí, điện, đạm.
 • Làm sạch bằng nước áp lực cao và siêu cao áp.
 • Dịch vụ Oil flushing, thông rửa các tuyến ống công nghệ có tiêu chuẩn sạch cao.
 • Sửa chữa, bảo vệ chống ăn mòn nền móng bể chứa dầu.
 • Làm sạch hệ thống thiết bị phục vụ bảo dưỡng tổng thể công trình dầu khí.
 • Dịch vụ xử lý môi trường:
 • Tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công xây lắp, vận hành, bảo trì và bảo dưỡng công trình:
 • Cấp thoát nước, xử lý nước cấp;
 • Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp;
 • Xử lý rác thải, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại;
 • Xử lý bụi, khí thải, hơi hóa chất.
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; báo cáo giám sát, quan trắc môi trường.
 • Đăng ký chủ sở hữu nguồn thải, chất thải nguy hại và giấy phép xả thải.
 • Cung cấp hóa chất, chế phẩm vi sinh, bùn hoạt tính và vật tư ngành môi trường.
 • Dịch vụ kỹ thuật khác:
 • Cung cấp và lắp đặt giàn giáo cho các hoạt động xây dựng, lắp mới, sửa chữa các công trình dầu khí...
 • Cho thuê các thiết bị kỹ thuật cao: Thiết bị nước áp lực, nồi hơi, bơm hút công suất lớn…
 • Tháo, nạp xúc tác cho các Nhà máy lọc dầu, Nhà máy đạm….
 • Sửa chữa các điểm rò rỉ (Clamping và wrapping).
 • Rope Access…