Báo cáo thường niên năm 2016

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo thường niên năm 2016. 
Chi tiết vui lòng xem tại đường link: Báo cáo thường niên năm 2016
Các tin khác
Copyright 2017 © PVDMC