Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

(26/03/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí -CTCP công bố Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2017.
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017

(30/01/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trong báo cáo tài chính quý IV năm 2017.
Chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2018

Chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2018

(22/01/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố công văn chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2018
 Trang:    1  2  3  4  5  6 
Copyright 2017 © PVDMC