Báo cáo tài chính quý III năm 2017

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2017. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đường link:
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2017
- Báo cáo tài chính Công ty Mẹ quý III năm 2017
- Giải trình chênh lệch LNST BCTC Quý III năm 2017.
Các tin khác
Copyright 2017 © PVDMC