Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí xin công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017. Chi tiết vui lòng xem tại các đường link:
1. Báo cáo tài chính Công ty Mẹ 6 tháng đầu năm 2017. 
2. Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017.
3. Giải trình chênh lệch LNST 
Các tin khác
Copyright 2017 © PVDMC