Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý I năm 2019

Báo cáo tài chính quý I năm 2019

(22/04/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí xin công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2019. 
Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018

(19/03/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (CTCP) công bố báo cáo tài chính năm 2018
Báo cáo tài chính quý IV năm 2018

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018

(29/01/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ và hợp nhất toàn Tổng công ty trong quý IV/2018. 
Copyright 2017 © PVDMC