X

Ban Tổng Giám đốc

Hoàng Trọng Dũng
Ông
Hoàng Trọng Dũng
Tổng Giám đốc
- Năm sinh: 1973 
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ hoá
* Quá trình công tác:
Ông Hoàng Trọng Dũng ra nhập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 1997 với vai trò kỹ sư vận hành, trưởng ca vận hành thuộc Trung tâm vận hành khí tại Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí. Năm 2001-2005 ông làm việc tại Ban Quản lý Dự án Đạm Phú Mỹ. Giai đoạn 2005-2011 ông làm việc tại Ban Chế Dầu khí; Ban QLDA Khí - Điện -Đạm Cà Mau. Năm 2011 ông giữ chức Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau và giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau kể từ ngày 15/01/2015;
Ngày 18/12/2018, Ông trở thành Tổng Giám đốc Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí. 
Hoàng Trọng Dũng
Ông
Hoàng Trọng Dũng
Tổng Giám đốc
Phạm Xuân Toàn
Ông
Phó TGĐ

 -   Năm sinh: 1961
-    Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Công nghệ Dầu khí
* Quá trình công tác:
Ông Phạm Xuân Toàn đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Dầu khí vả đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như: Phó phòng khoan khai thác – Viện Dầu khí Việt Nam, Phó phòng Giám sát kỹ thuật và Hỗ trợ sản xuất – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Từ tháng 9/2007 đến nay, ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty DMC

Phạm Xuân Toàn
Ông
Phạm Xuân Toàn
Phó TGĐ
Lê Hải Phong
Ông
Phó TGĐ

- Năm sinh: 1969

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
* Quá trình công tác:

Ông Lê Hải Phong từng là Chuyên viên tư vấn về đầu tư nước ngoài – Viện Quản lý hóa học, Bộ khoa học, công nghệ Môi trường, Chuyên viên chính Ban Phát triển Dich vụ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Từ năm 2007 đến năm 2009 ông giữ chức vụ Phó phòng Chiến lược – Ban Kế hoạch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tháng 4/2009 ông Lê Hải Phong được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty DMC.

Lê Hải Phong
Ông
Lê Hải Phong
Phó TGĐ
Lưu Quốc Phương
Ông
Phó TGĐ

- Năm sinh : 1971

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư quản trị doanh nghiệp                      

* Quá trình công tác:

Trước khi gia nhập Tổng công ty DMC, ông Lưu Quốc Phương từng là Phó phòng xây dựng dân dụng và Cơ sở hạ tầng – Ban Xây dựng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó giám đốc kiêm Trưởng ban QLDA cảng – Công ty CP cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, Tổng công ty PTSC. Từ tháng 8/2010 ông giữ chức vụ là Phó Tổng giám đốc Tổng công ty DMC.

Lưu Quốc Phương
Ông
Lưu Quốc Phương
Phó TGĐ
Trương Việt Phương
Ông
Phó TGĐ
- Năm sinh: 1980
- Quê quán: Thanh Hóa 
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính 
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 
Trương Việt Phương
Ông
Trương Việt Phương
Phó TGĐ
Copyright 2017 © PVDMC